Diamond

Kupując 9 lub mniej sztuk:

39,60 zł

Natomiast kupując 10 i więcej sztuk:

30,00 zł

39,60