Diamond

Kupując 9 lub mniej sztuk:

29,27 zł (36,00 zł brutto)

Natomiast kupując 10 i więcej sztuk:

22,76 zł (28,00 zł brutto)

36,00